1. Polska 12 lotów
2. Luksemburg 2 loty
3. Maroko 2 loty
4. Niemcy 2 loty
5. Norwegia 2 loty
6. Stany Zjednoczone 2 loty
7. Szwajcaria 2 loty
8. Wielka Brytania 2 loty
9. Włochy 2 loty
10. Belgia 1 lot
11. Francja 1 lot